Ưu Đãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHAI TRƯƠNG BUFFET CO NOI

>> DỜI VỀ KHÁCH SẠN BÔNG SEN, 117 -123 ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ...