REOPENING BUFFET CO NOI

Khai trương Buffet Cỏ Nội ngày 16/01

Ưu đãi giảm 15% (không áp dụng ngày Rằm, Lễ Tết)